COM PARTICIPAR-HI

 1. Premi per a escoles i mestres (educació infantil i primària): Explicació del Pla Lector de l’escola o les activitats d’un o diversos mestres relacionades amb la prelectura* i/o la lectura.
 2. Premi per a biblioteques (tot tipus de biblioteques): Explicació del Pla Lector de la biblioteca o les activitats que s’hi facin relacionades amb la prelectura* i/o la lectura.
 3. Premi per a pares: Explicació de l’experiència lectora relacionada amb la prelectura* i/o la lectura en l’àmbit familiar.
 4. Premi per a avis: Explicació de l’experiència lectora relacionada amb la prelectura* i/o la lectura en l’àmbit familiar.
 5. Premi per a llibreries: Explicació de les activitats que es duen a terme relacionades amb la prelectura * i / o la lectura.

 

En totes les categories, cal enviar un escrit d’un màxim de 5 pàgines DIN A4, per una cara (vegeu-ne els detalls a Inscripció i presentació dels treballs, projectes o experiències).

 

* Prelectura: inclou les experiències de lectura compartida amb nens i nenes d’1 a 6 anys: narració oral d’un conte; lectura d’un conte amb l’ajuda d’un suport físic (llibre, revista, tauleta…); teatralització d’una història; invenció d’un conte o personatge «a mida», etc. També inclou tot allò que l’experiència comporta per part de l’infant (l’actitud, la participació, la manera de manifestar l’interès, els sentiments i la manera d’expressar-los), per part del narrador (recursos que utilitza per suscitar la curiositat, mantenir l’atenció, incitar a la participació i provocar reaccions en el seu públic), etc.

 

ON ENVIAR-HO

 • Per correu postal a: Premis Bayard + categoria en què participeu.
  Bayard Revistas. C/ Doctor Esquerdo 170, 2.ºE 28007 Madrid.
 • Per correu electrònic a: premioslectura@bayard-revistas.com. Assumpte: Premis Bayard + categoria.

 

PREMIS

S’atorgaran tres premis per categoria:

 

1r premi

1.000 €** per a material relacionat amb la lectura.

Diploma.

50 exemplars de revistes de Bayard per regalar als alumnes.

2n y 3r premis

250 € cadascun.

Diploma.

 

** Si es tracta del Pla Lector de l’escola, es lliurarà el xec al director, com a representant del centre.
Si es tracta de la iniciativa particular d’un mestre, coordinador, tutor, bibliotecari, animador, etc. de l’escola, se li lliurarà el xec i, a més, un bolígraf commemoratiu de plata gravat.

 

1r premi

1.000 € per a material relacionat amb la lectura.

Diploma.

50 exemplars de revistes de Bayard per regalar a usuaris de la biblioteca.

2n y 3r premis

250 € cadascun.

Diploma.

 

1r premi

1.000 €

Diploma.

Subscripció anual a la revista de Bayard corresponent per a cada un dels fills.

2n y 3r premis

Diploma.

Subscripció anual a la revista de Bayard corresponent per a cada un dels fills.

 

1r premi

1.000 €

Diploma.

Subscripció anual a la revista de Bayard corresponent per a cada un dels nets.

2n y 3r premis

Diploma.

Subscripció anual a la revista de Bayard corresponent per a cada un dels nets.

 

1r premi

1.000 € per a material i activitats relacionats amb la lectura.

Diploma.

50 exemplars de revistes de Bayard per regalar.

2n y 3r premis

250 € cadascun.

Diploma.

25 exemplars de revistes de Bayard per regalar.

 

 

Cada premi es lliurarà a la persona al nom de la qual s’ha inscrit el treball. Els organitzadors no es responsabilitzen de la divisió del premi entre els altres integrants del grup.

Els premis es lliuraran de conformitat amb la normativa fiscal vigent.

 

Àmbit geogràfic de participació: Espanya.

Llengua: Castellà i llengües oficials autonòmiques.

Data de tancament: 30 de juny de 2022.

 

BASES

 • Els participants han de respectar l’extensió i el format de presentació que es descriuen a l’apartat següent: Inscripció i presentació dels treballs, projectes o experiències.
 • La responsabilitat recau totalment en els participants en tot allò relatiu als drets d’autor de textos, imatges i altres materials que acompanyin el seu treball.
 • En inscriure-s’hi, els participants autoritzen als organitzadors a utilitzar, editar, publicar i reproduir per qualsevol mitjà (imprès o electrònic), imatges, continguts i qualsevol informació dels treballs sense cap restricció.
 • Els treballs presentats no seran retornats.
 • La participació en el concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria.

 

INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS, PROJECTES O EXPERIÈNCIES

Informació que cal incloure-hi:

 • Categoria en què participeu.
 • Nom del treball, projecte o experiència que presenteu, objectius i descripció escrita a l’ordinador amb una extensió màxima de 5 pàgines, mida DIN A4, per una sola cara.
 • De manera complementària, els treballs, projectes o experiències podran anar acompanyats d’altres materials, preferiblement en format digital: fotos, vídeos i enregistraments d’àudio (continguts en CD, DVD o USB).
 • Nom de la persona o l’entitat participant, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic.

 

JURAT

El jurat estarà compost per:

 • el prestigiós escriptor Jordi Sierra i Fabra;
 • la Premi Nacional de Foment de la Lectura, Ana Garralón;
 • Delphine Saulière, editora de J’aime lire, la revista infantil més llegida a Europa;
 • Juan Manuel Martínez Gómez, President de CEOMA;
 • i l’equip editorial de Bayard.

 

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DELS PREMIS

  • Els resultats es donaran a conèixer als webs i les xarxes socials del Grup Bayard i es notificaran directament als guanyadors.

El Grup Bayard és líder mundial de revistes ludicoeducatives.
A Espanya edita les revistes Popi, Caracola, Mis primeros LeoLeo, LeoLeo, Reportero Doc, Cucafera, Els meus primers TiroLiro, TiroLiro, Reporter Doc, I Love English Junior, I Love English y I Love English World.