COM PARTICIPAR-HI

 

*Prelectura: inclou les experiències de lectura compartida amb infants d’entre 1 i 6 anys: narració oral d’un conte; lectura d’un conte recolzada en un suport físic (llibre, revista, tauleta…); teatralització d’una història; invenció d’un conte o d’un personatge «a mida», etc.
També inclou tot allò que l’experiència comporta per part de l’infant (la seva actitud, participació, manera de manifestar l’interès, els seus sentiments i la manera d’expressar-los), per part del narrador (recursos que utilitza per a suscitar la curiositat, mantenir l’atenció, incitar a la participació i provocar reaccions en el seu públic), etc.

 

ON ENVIAR-HO

 • Per correu postal a: Premis Tiroliro Junts per la Lectura.
  Bayard Revistas. Freeland. C/ Gandía, 1 – L9A 28007 Madrid.
 • Per correu electrònic a: premioslectura@bayard-revistas.com. Assumpte: Premis Tiroliro Junts per la Lectura.

 

PREMIS

S’atorgaran tres premis:

1r premi

1000 €** per a material relacionat amb la lectura.
Diploma.
500 € en subscripcions a les revistes de Bayard per a regalar als alumnes i les alumnes o als usuaris i les usuàries de la biblioteca.

2n premi

500 € en subscripcions a les revistes de Bayard per a regalar als alumnes i les alumnes o als usuaris i les usuàries de la biblioteca.
Diploma.

3r premi

250 € en subscripcions a les revistes de Bayard per a regalar als alumnes i les alumnes o als usuaris i les usuàries de la biblioteca.
Diploma.

** Es lliurarà el taló al director o la directora, com a representant del centre. El premi es lliurarà d’acord amb la normativitat fiscal vigent.

Àmbit geogràfic per a la participació: Espanya.
Llengua: castellà i llengües oficials autonòmiques.
Data de tancament: 30 d’abril de 2024.

 

BASES

 • Els participants respectaran l’extensió i el format de presentació descrits en l’apartat següent: Inscripció i presentació dels treballs, projectes o experiències.
 • Recau enterament en els participants la responsabilitat de tot allò relatiu als drets d’autor dels textos, de les imatges i altres materials que acompanyin el seu treball.
 • En inscriure’s, els participants autoritzen els organitzadors a utilitzar, editar, publicar i reproduir per qualsevol mitjà (imprès o electrònic) imatges, continguts i qualsevol informació dels treballs, sense cap restricció.
 • Els treballs presentats no es retornaran.
 • La participació en el concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria.

 

INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS, PROJECTES O EXPERIÈNCIES

Informació que cal incloure:

 • Nom del treball, projecte o experiència que es presenta, objectius i descripció escrita en ordinador d’una extensió màxima de 5 pàgines, mida DIN A4, per una sola cara.
 • De manera complementària, els treballs, projectes o experiències podran anar acompanyats d’altres materials, preferiblement en format digital: fotos, vídeos i gravacions d’àudio (continguts en CD, DVD o USB).
 • Nom de l’entitat participant, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic.

 

JURAT

El jurat estarà format per:

 • El prestigiós escriptor Jordi Sierra i Fabra.
 • Delphine Saulière, editora de J’aime lire, la revista infantil més llegida a Europa.
 • L’equip editorial de Bayard.

 

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DELS PREMIS

Els resultats es donaran a conèixer als webs i les xarxes socials del Grup Bayard i es notificaran directament als guanyadors.
El Grup Bayard publicarà la llista de guanyadors a les seves pàgines web (www.bayardeducacion.com / www.conmishijos.com).

El Grup Bayard és líder mundial de revistes ludicoeducatives.
A Espanya edita en català les revistes Cucafera, Tiroliro i Reporter Doc; en castellà, Popi, Caracola, Leoleo i Reportero Doc; i en anglès, I Love English Mini, I Love English Junior i I Love English.