ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA A L’AULA

REALITZADES PELS NOSTRES EXPERTS

UNA REVISTA EDUCATIVA GRATIS PER A CADA ALUMNE

MÉS DE 300 000 NENS GAUDEIXEN CADA ANY DE LES NOSTRES ACTIVITATS

WEBINARS GRATUÏTS AMB ANA GARRALÓN, PREMI NACIONAL DE FOMENT A LA LECTURA

LLEGIRAN AMB MOLT DE GUST!

Per què us interessarà:

Publicacions de màxima qualitat: Bayard és el primer editor mundial de revistes educatives

Activitats contrastades: lectura plaer

Lliurament gratuït d’una revista a cada nen

Oportunitats de millors tarifes de subscripció per a les famílies

Consells de foment a la lectura per a les famílies, webinars

Filmat abans de març de 2020, ara les nostres animacions es fan amb mascareta.

TELÈFON

655 370 403

E-MAIL

dsecall@bayard-revistas.com