Nomes per al professorat
Leoleo

Tiroliro en classe

> A les mans del docent, la revista Tiroliro es converteix en un recurs didàctic útil per desenvolupar, en el marc del procés d’ensenyament-aprenentatge, la capacitat i l’hàbit lector de l’alumnat de 2n a 4t curs d’educació primària.

> El currículum de l’educació primària (EP) reconeix l’important paper de la lectura com a factor fonamental per a l’adquisició per part de l’alumnat de les competències bàsiques. En aquest sentit, la importància de la lectura va més enllà del desenvolupament de la competència en comunicació lingüística per contribuir al de les altres competències, com, per exemple, la de coneixement i interacció amb el món físic, la de tractament de la informació i competència digital, la social i ciutadana, la d’aprendre a aprendre o la d’autonomia i iniciativa personal. La revista Tiroliro proporciona al docent diversos textos que permeten als alumnes adquirir l’habilitat lectora, alhora que desperten en ells el plaer per la lectura.

> Amb aquest propòsit, els textos de la revista han estat redactats perquè resultin adequats en relació amb el nivell dels alumnes i perquè s’hi conjumini la qualitat amb l’atenció als seus interessos i gustos.

> Les seccions de la revista es poden fer servir com un material didàctic interessant per desenvolupar diversos continguts. En el cas de l’àrea de llengua catalana i literatura, la revista ofereix la possibilitat de llegir textos de tipologia variada (textos narratius, com el conte o el còmic; textos instructius, com les instruccions per fer un joc; textos expositius; etc.) i de fer diverses activitats de caràcter lúdic centrades en diferents aspectes de la llengua.

> En relació amb l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, la secció «Admiro la natura» és un recurs idoni per treballar continguts com «l’associació de trets físics i pautes de comportament de plantes i animals amb els entorns on viuen […]», «les relacions entre els éssers humans, les plantes i els animals», «el desenvolupament d’hàbits de cura i respecte als éssers vius» o «la percepció i la descripció d’alguns elements i fenòmens naturals ». La revista Tiroliro constitueix una publicació idònia per incorporar en els fons de la biblioteca escolar, a més de ser un gran element de lectura en l’àmbit familiar.

Torna M’hi subscric al preu especial professors

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d'acord als seus interessos. Continuar navegant implica l'acceptació de la nostra Política de galetes

Seguir Navegando
x