Nomes per al professorat
Reportero DOC

Reporter Doc a la classe

> La revista Reporter Doc és un recurs didàctic molt útil que el docent té al seu abast per desenvolupar, en el marc del procés d’ensenyament-aprenentatge, la competència i l’hàbit lector dels alumnes i les alumnes de 4t, 5è i 6è curs d’educació primària.. Així mateix, els temes que es tracten a la revista, especialment a les seccions que conformen el bloc principal de la revista, forneixen un material didàctic rigorós i amè per treballar a l’aula continguts de diferents àrees de coneixement en aquests tres cursos..

> El currículum de l’educació primària reconeix el paper tan important de la lectura com a factor fonamental perquè els alumnes i les alumnes adquireixin les competències bàsiques en aquesta etapa. En aquest sentit, la importància de la lectura va més enllà del desenvolupament de la competència en comunicació lingüística i contribueix al d’altres competències, com, per exemple, la de coneixement i interacció amb el món físic, la de tractament de la informació i competència digital, la social i ciutadana, la d’aprendre a aprendre o la d’autonomia i iniciativa personal. A partir d’aquestes premisses, la Llei orgànica d’educació (LOE) estableix de manera específica, entre les finalitats de l’educació primària, l’adquisició de «les habilitats culturals bàsiques relatives a la lectura» i inclou entre els objectius d’aquesta etapa «conèixer de manera apropiada la llengua i desenvolupar hàbits de lectura». Per això estableix que «a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps diari». La revista Reporter Doc pot contribuir a assolir aquest objectiu, ja que està concebuda per fer de la lectura una experiència interessant, tant pels temes que s’hi tracten –propers al món de l’experiència i els interessos dels nois i noies d’aquestes edats– com per l’enfocament i el disseny atractiu que presenta..

> En relació amb l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, la revista compta amb quatre seccions (“Maxi Doc”, “Supercòmic”, “L’animal” i “La sorpresa”) que permeten treballar el tema central de la revista des de diferents punts de vista: la diversitat dels éssers vius, l’entorn i la conservació, la salut i el desenvolupament personal, les màquines i tecnologies, els esdeveniments històrics, les diferents cultures, l’organització social... Gràcies a aquestes seccions, el professor disposa d’un material alternatiu i complementari al del llibre de text –més atractiu visualment– que el pot ajudar a donar resposta a l’aula a la diversitat de nivells i estils d’aprenentatge dels alumnes.

> A més, la revista inclou jocs, còmics d’humor, un enigma, un test perquè l’alumne comprovi el que ha assimilat amb la lectura, i una gran varietat d’activitats que li permetran aprofundir en allò après de manera lúdica.

> Més enllà d’utilitzar-la en els processos d’ensenyament-aprenentatge que es realitzen a dintre de l’aula, la revista Reporter Doc és també una publicació idònia per integrar-la en els fons de la biblioteca escolar. A més, és un gran element de lectura en l’àmbit familiar..

Tornar M’hi subscric al preu especial professors

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d'acord als seus interessos. Continuar navegant implica l'acceptació de la nostra Política de galetes

Seguir Navegando
x