Nomes per al professorat
Caracola

Cucafera a classe

> La revista Cucafera és una publicació infantil concebuda específicament per als nens i les nenes de 4 a 7 anys. Tenint en compte l’enfocament globalitzador de l’ensenyament en l’etapa d’EI-1r de primària, i amb un tractament lúdic i motivador dels temes, la revista Cucafera constitueix un recurs didàctic idoni per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge de molts dels continguts de les àrees en què s’estructura aquesta etapa educativa.

> El currículum de l’EI estableix que en el 2n cicle d’aquesta etapa es fomenti «una primera aproximació a la lectura i l’escriptura». Així, en aquest sentit, s’inscriuen específicament en aquest cicle, com a continguts de l’àrea llenguatges: comunicació i representació, els d’«apropament a la llengua escrita com a mitjà de comunicació, informació i gaudi», «l’ús, gradualment autònom, de diferents suports de la llengua escrita com ara llibres, revistes» o «l’interès i l’atenció en l’escolta de narracions, explicacions, instruccions o descripcions, llegides per altres persones». Tenint en compte aquests continguts, la revista Cucafera inclou un ampli repertori de textos —que va des del conte fins al còmic, passant, entre d’altres, pel text informatiu— que pretén facilitar la iniciació del nen a l’apassionant món de la lectura, així com diferents tipus de lletra (enllaçada, majúscula, d’impremta) que simplifiquen les dificultats. Entre aquests textos destaca el conte de 21 pàgines que obre cada número i que resulta especialment molt apropiat per desenvolupar a l’aula l’«escolta i la comprensió de contes […], com a font de plaer i d’aprenentatge», contingut inclòs en l’àrea de llenguatges: comunicació i representació.

> En relació amb l’àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal i la de coneixement de l’entorn, la revista incorpora en el bloc Descobrir diverses seccions –«Zigzag», «Animals», «Els Busquet», «La classe»...– que permeten tractar continguts d’aquestes àrees.
Així, com a exemple, la secció «Animals» transmet informació clara i amena relacionada amb el contingut de l’«observació d’algunes característiques, comportaments, funcions i canvis en els éssers vius. Curiositat, respecte i cura cap als elements del medi natural, especialment animals i plantes. Interès i gust per les relacions amb aquests, rebutjant actuacions negatives».

> A banda del seu ús a l’aula, la revista Cucafera també es revela com una publicació d’interès per a la biblioteca escolar, a més de ser un gran element de lectura en l’àmbit familiar.

Torna M’hi subscric al preu especial professors

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d'acord als seus interessos. Continuar navegant implica l'acceptació de la nostra Política de galetes

Seguir Navegando
x